Čtvrttón Karla Ančerla

Čtvrttón Karla Ančerla

Koncert věnovaný památce smyčcového orchestru terezínských vězňů

Karel Ančerl - světová premiéra

Program:
Georg Friedrich Händel - Concerto Grosso in F Major
Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba
Johann Sebastian Bach - Koncert pro housle E dur
Josef Suk - Meditace na staročeský chorál
Pavel Haas - Studie pro smyčce
Karel Ančerl - Skladba pro smyčcový orchestr v čtvrttónech
Antonín Dvořák - Serenáda E Dur pro smyčcové nástroje

projekce archivních materiálů


smyčcový orchestr AUKSO TYCHY se sólistou a koncertním mistrem
České filharmonie Jiřím Vodičkou a cembalistkou Editou Keglerovou

vzpomínkový večer uvede Ester Janečková

organizováno produkční společností FREESAM - www.freesam.org

V říjnu 2024 uplyne 80 let od chvíle, kdy byli na smrt posláni členové smyčcového orchestru, který pod vedením dirigenta Karla Ančerla působil v terezínském ghettu. Po transportu do vyhlazovacího tábora v Osvětimi došlo k zavraždění nejen téměř všech hudebníků, ale i celé Ančerlovy rodiny. Ta byla z terezínské pevnosti rovněž deportována. Zavražděna byla také žena Karla Ančerla i jeho malý syn. U příležitosti tohoto tragického výročí bude uspořádán koncert věnovaný památce orchestru terezínských vězňů.

 

Ančerl založil v Terezíně orchestr složený z obyvatel ghetta. Nastudoval s ním dva koncertní programy. Jeden složený z děl „árijských“ skladatelů  J. S. Bacha, G. F. Händela a W. A. Mozarta a druhý, odvážně se skládající výhradně z českých autorů A. Dvořáka, P. Haase a J. Suka. Oba budou ve své repríze odehrány v Dvořákově síni pražského Rudolfina, sídle České filharmonie, v jejímž čele Ančerl dlouhá léta působil jako šéfdirigent. Koncert bude rozšířen o autorskou hudbu Karla Ančerla - Skladbu pro smyčcový orchestr v čtvrttónech. Její původní partitura byla nalezena v dirigentově pozůstalosti a nyní zazní ve světové premiéře. Interpretace bude v provedení polského dirigenta Marka Mośe a smyčcového orchestru AUKSO TYCHY, symbolicky působícího poblíž Osvětimi. Skladbu Koncert pro housle E dur od J. S. Bacha zahraje sólista a koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička. Doprovázen bude přední českou cembalistkou Editou Keglerovou.

 

Veřejná premiéra vlastní skladby jednoho z nejlepších světových dirigentů dvacátého století spolu se vzpomínkou na hrůzy holocaustu bude mimořádnou hudební i společenskou událostí. Přítomnost sólisty České filharmonie bude připomínat koncert odehraný před pohlaváry gestapa. Program bude doplněn projekcí záběrů orchestru z Terezína a jediným dochovaným rozhovorem s Karlem Ančerlem, ve kterém se vyjadřuje k vyvraždění své rodiny. Vzpomínkový večer uvede moderátorka Ester Janečková.

 

Odkazu Karla Ančerla se dlouhodobě věnuje hudebník Ivan Bierhanzl společně s Ančerlovou vnučkou Maximiliánou. Ti se zasloužili nejen o objevení neznámé tvorby světoznámého dirigenta, ale jsou i  iniciátory připravovaného koncertu. Ten bude současně zaznamenáván v rámci natáčení dokumentárního filmu o životě Karla Ančerla vznikajícího v produkci společnosti FREESAM a koprodukci České televize.